ÁLLANDÓ ÜNNEPEINK
    Szeptember 1.: Egyházi újév (indiktion)
    Szeptember 8.: Szûz Mária születése
    Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása
    Október 1.: Istenszülõ oltalma
    Október 11-17. között: A VII. Egyetemes Zsinat atyáinak emlékezete
    November 8.: Szent Mihály és Gábor fõangyal ünnepe
    November 15. Karácsony elõtti böjt kezdete
    November 21. Szûz Mária templomba vezetése
    December 6.: Szent Miklós püspök
    December 9.: Szűz Mária foganása
    December 11-17. között: Az õsatyák vasárnapja
    December 18-24. között: Az ószövetségi szentatyák emlékezete
    December 24.: Karácsony elõestéje
    December 25.: Karácsony
    December 26.: Istenszülõ emlékezete
    December 27.: Szent István fõszerpap, elsõ vértanú
    December 26-31. között: Az Úr Jézus rokonainak emlékezete
    Január 1.: Jézus Krisztus körülmetélése, Szent Bazil fõpap
    Január 5.: Vízkereszt elõestéje
    Január 6.: Úrjelenés (Vízkereszt)
    Január 30.: Három szent fõpap
    Február 2.: Találkozás ünnepe
    Március 25.: Örömhírvétel ünnepe
    Április 23.: Szent György nagyvértanú
    Június 24.: Keresztelõ Szent János születése
    Június 29.: Szent Péter és Pál fõapostolok
    Július 13-19. között: Az elsõ hat Egyetemes Zsinat atyáinak emlékezete
    Július 20. Szent Illés próféta
    Augusztus 6.: Urunk színeváltozása
    Augusztus 15.: Istenszülõ elhunyta és mennybevitele
    Augusztus 20.: Szent István király
    Augusztus 29.: Keresztelõ Szent János fejevétele

VÁLTOZÓ ÜNNEPEINK
    A vámosról és farizeusról nevezett vasárnap
    A tékozló fiúról nevezett vasárnap
    Húshagyó vasárnap
    Vajhagyó vasárnap
    Elõszentelt áldozatú liturgia
    Nagyböjt elsõ vasárnapja
    Nagyböjt második vasárnapja
    Nagyböjt harmadik vasárnapja
    Nagyböjt negyedik vasárnapja
    Nagyböjt ötödik szerdája: Krétai Szent András bûnbánati nagy kánonja
    Nagyböjt ötödik vasárnapja
    Nagyböjt hatodik szombatja: Lázár feltámasztása
    Virágvasárnap
    Nagycsütörtök
    Nagypéntek
    Nagyszombat
    Húsvét
    Tamás apostolról elnevezett vasárnap
    A kenethozó asszonyokról elnevezett vasárnap
    Az inaszakadtról elnevezett vasárnap
    A szent Ötvened közepe
    A szamariai asszonyról elnevezett vasárnap
    A vakonszületettrõl elnevezett vasárnap
    Urunk mennybementele
    Az elsõ Niceai Zsinat atyáinak emléke
    Pünkösd vasárnap
    Pünkösdhétfõ: a Szentháromság ünnepe
    Pünkösd utáni elsõ vasárnap: Mindenszentek ünnepe

A nagybőjti és a húsvéti időszak rövid képes magyarázata (PowerPoint bemutató)